14.04.2016

Oddajte svoj glas za projekt STOP birokraciji

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) je začela s kampanjo EU projekt, moj projekt 2016, katere del je tudi Ministrstvo za javno upravo.

S strani SVRK sta bila izbrana projekta Stop Birokraciji in portal eUprava, ki sta na področju črpanja evropskih sredstev tudi zelo uspešna. Sodelovanje v omenjeni kampanji je priložnost, da storitve projektov dodatno predstavimo in približamo vam državljanom.

Vabimo vas k glasovanju, da podprete oba projekta, ki sta zavedena pod zaporedno št. 14 in 15, in s tem podprete delo Vlade RS. Svoj glas za enega izmed projektov lahko oddate do 13. maja 2016.

Izbrane projekte, ki jih boste izbrali prav vi, boste lahko bolje spoznali 10. in 11. junija 2016 na dnevih odprtih vrat »EU projekt, moj projekt 2016«.

Ob tem vas obveščamo, da sistem glasovanja omejuje število oddanih glasov glede na IP naslov, tako da je možno glasovati le enkrat v 24 urah. 

Slovenija je od leta 2004 naprej, ko je vstopila v EU izpeljala več kot 5000 projektov,  in sicer s pomočjo 4,4 milijarde evrov evropskih sredstev. V naši državi ni regije ali občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih skladov. Na to nas opozarjajo table z napisi »Naložba v vašo prihodnost«.

Prav vsi so prispevali k boljšim pogojem za življenje državljank in državljanov - k zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije, ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala, itd.

Več o projektu EU projekt, moj projekt.


Za sodelovanje pri podpori projektu STOP birokraciji se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo!