Kontakt

Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: (01) 478 8338
F: (01) 478 8651
E: gp.mju(at)gov.si

Matija Kodra

Urad za razvoj

Odgovorni urednik

E: matija.kodra(at)gov.si

Urška Starc

Urad za razvoj

Namestnica odgovornega urednika

E: urska.starc(at)gov.si

Slavko Patekar

Urad za razvoj

E: slavko.patekar(at)gov.si

Naložba v vašo prihodnost

Statistika

 • Objavljen
  453
 • Odstopljen organu
  42
 • Predlog sprejet
  11
 • Predlog sprejet in zaključen
  364
 • Realizirano
  35
PoslovniSOS
Nacionalna podatkovna zbirka meritev administrativnih bremen v predpisih RS

Ocenjena bremena po področjih (v mio EUR)