Komentarji in pobude

On-line dostop do potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pooblaščenim osebam (notarjem) naj se omogoči on-line dostop do potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine. V procesu prodaje ali nakupa zemljišča je potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izdajajo...
Poenostavitev postopka etažiranja večstanovanjskih objektov
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani! Predlagam, da se poenostavi in poceni postopek etažiranja v večstanovanjskih hišah. V Sloveniji je precej večstanovanjskih hiš, ki tega nimajo urejeno, saj v času gradnje etažiranja še ni bilo. V današnjem času pa nam to, da...
Načrt varnosti
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Prosimo za pojasnila kakšne so spremembe na spodaj izpostavljenem področju. Tudi mi lahko povemo popolnoma isto kot je že bilo v eni izmed pobud na STOP birokraciji. Načrt varnosti smo v 13 letih delovanja v gradbeništvu letos...
Upoštevanje 63. člena ZUP
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani. Direkcijo RS za vode (v nadaljevanju DRSV) pozivamo, naj začne upoštevati 63. člen ZUP, ki izenačuje analogno in digitalno komuniciranje v upravnem postopku. Projektni pogoji, ki jih izda DRSV, imajo na zadnji strani obrazec, kamor...
Pridobivanje podatkov s strani Zemljiške knjige
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Pred časom sem postal lastnik nepremičnine, pogodbo smo sklenili pred notarjem, lastništvo se je vpisalo v ZK. Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dobil stari lastnik, saj nisem bil informiran, da je potrebno v...
Povezljivost podatkov med občinami in GURS v primeru upravljanja večstanovanjskih stavb
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Spoštovani. Upravnike večstanovanjskih stavb vodijo večje občine. Občine napišejo naslov stavbe in upravnika v računalnik in izdajo odločbo. Na Geodetski upravi se tudi vodi upravnika stavbe, vendar na del stavbe (ko, številka stavbe,...
Pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev služnosti
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Za pridobitev gradbenega dovoljenja rabiš različne služnosti (za hojo, vožnjo z vsemi vozili, za elektriko, za vodovod...). V primeru, da so okrog tebe lastniške parcele in ne občinske, rabiš od soseda tudi služnostno pravico za elektriko in...
Zamenjava posode za smeti - spremembe števila v gospodinjstvu
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Vsi koncesionarji in podjetja, ki izvajajo javna pooblastila bi naj imela dostop do javnih zbirk podatkov za opravljanje svojih nalog ne pa, da me v javnem podjetju http://www.snaga-mb.si/, za menjavo posode za smeti pošiljajo po...
Pridobitev uporabnega dovoljenja za zidanico
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MGRT, MOP
Predlagamo enostavneje in cenejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za zidanice katerih namen je mišljen kot turistična kapaciteta. Kdor želi oddajati zidanico mora za to dobiti uporabno dovoljenje, ki ga seveda lahko pridobi, če ima ustrezno...
Tarifa za obračun oskrbe z vodo
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP
Pozdravljeni. Z občinskim Odlokom o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo, ki ga je občina Krško uveljavila z dnem 18.2.2000, je cena vode za gospodarski subjekt poskočila od cca 10 €/m3 na 30 €/m3. Argumentacija takratne uvedbe...
<< prejšnja | 1 | | | | | |