Komentarji in pobude

Podaljšanje delovnega dovoljenja
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ, MNZ
Ko želim podaljšati delovno dovoljenje za zaposlenega imam problem na UE, saj sprejemajo vloge za podaljšanje šele 1 mesec pred iztekom, v praksi pa se mi je že dvakrat (!) – tolikokrat kot sem to tudi potreboval, zgodilo, da je bil postopek...
Izdaja delovnih dovoljenj v razumnem roku
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni! Konec meseca maja smo na Zavod za zaposlovanje poslali vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za tujca. Ker se s tovrstnim delom ne ukvarjamo pogosto, smo pričakovali, da nas Zavod obvesti o morebitni pomanjkljivosti vloge. Njihov...
Osebno dopolnilno delo in vrednotnica
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
S skladu z zakonom sem priglasil ODD (osebno dopolnilno delo). Ljudem pomagam pri žetvi žit in ajde na malih površinah. Moja ODD torej spada v kategorijo izvajalcev, potem so še nabiralci in umetniki. Izvajalec: 1. kategorija ODD, tisti ki...
Enotno dovoljenje za delo in prebivanje tujca
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Pred več kot tednom dni smo na UE Maribor oddali vlogo za enotno dovoljenje za delo in bivanje za tujca, državljana R. Makedonije. Na Uradu za tujce UE Maribor so pregledali vso prejeto (zelo obsežno dokumentacijo in kot velevajo...
Sporočanje odsotnosti na ZRSZ preko sodobnih telekomunikacijskih
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Kljub temu, da je pod rešenimi pobudami (http://www.stopbirokraciji.si/ze-realizirani-ukrepi/, XIII., delovno pravno področje) v dokumentu Real.ukrepi_DP_2013.doc za delovnopravno področje pod zap. štev. 1 - Sporočanje odsotnosti...
Elektronska komunikacija s ZRSZ
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Po elektronski pošti sem (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) obvestil osebno svetovalko, da sem namesto gmail pošte začel uporabljati nov elektronski naslov. Le-ta je od mene na nov elektronski naslov poslala zahtevo, da se...
Dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani! Predlagamo dopolnitev ZDR-1 v zvezi z nadzorom bolniškega staleža v povezavi z zadnjo alinejo 110. člena ZDR-1. Delodajalec trenutno nima pravne podlage za lastno izvajanje nadzora bolniškega staleža z namenom odkrivanja zlorab...
Sprememba oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Spoštovani! Predlagamo spremembo oz. dopolnitev 213. in 214. člen ZDR-1 v zvezi z ekonomsko odvisnimi osebami. Tudi, če podjetje ne pogojuje neke ekskluzive ali konkurenčne klavzule s.p.-ju (edinemu zaposlenemu), s katerim ima sklenjeno...
Dopust
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. 4. točka 162. člena ZDR-1 Delavec, ki celo leto ni bil niti ene ure na delovnem mestu, pač pa v celoti v bolniškem staležu, je upravičen do celega dopusta iz leta, ko ni nič delal, še celo naslednje leto. Dopust se laično...
Dopolnitev določb glede zaščitenih kategorij delavcev
Kategorija: Delovno pravno
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. 8. točka 148. člena ZDR-1 Predlagamo dopolnitev določb glede zaščitenih kategorij delavcev v povezavi z (začasno) neenakomerno prerazporejenim delovnim časom in nadurnim delom (146. člen ZDR-1), če se to delo opravlja na...
<< prejšnja | 1 | | | | |