Komentarji in pobude

Preverjanje podatkov po uradni dolžnosti
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Kot prejemnik otroškega dodatka, subvencije najemnine, denarne socialne pomoči itd., moraš CSD javljati določene spremembe na podlagi 42. členu ZUPJS. Med drugim tudi to, da moraš javiti spremembo vzgojno – izobraževalne institucije otroka...
Vložitev vlog za pridobitev sredstev za invalidno osebo
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Zakaj moramo za sina ponovno vlagati vlogo za pridobitev sredstvev (pomoč in varstveni dodatek) na Center za socialno delo za sina, ki je invalid 1. kategorije? Vloge smo oddali novembra 2015, ki so bile odobrene in je prejel...
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Predlagam, da ministrstvo za delo čimprej sprejme izvedbeni predpis za izvajanje novele zakona o izenačevanju možnosti invalidov, da se bo lahko začel izvajati ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika.
Obrazci za štipendije in izredne socialne pomoči
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Obrazci so izdelani vsi po istem kopitu. Vsakič je potrebno izpolniti podatke za bivanje, številko EMŠO, davčno in številko bančnega računa. Nekateri, ki te vloge pogosto izpolnjujemo, moramo tako vsakič vnašati podatke, ki...
Uskladitev - preživnina
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Obveščanje o uskladitvi preživnine, ki jo prejme oseba, ki preživnino plačuje in oseba, ki jo prejema, v primeru, da je uskalditev 0,00 EUR je nesmiselno in je zgolj dodatno delo za javne uslužbence in zapravljanje javnih...
Nadomestilo za čas porodniškega dopusta
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.V primeru pridobitve nadomestila za čas porodniškega dopusta (in ostalih pravic, ki jih pridobiš ob rojstvu otroka) imajo CSDji prakso, da so pisarne označeno po abecedi in tako se prosilce tudi kliče. Ne glede na to, če je...
Predčasno priznanje očetovstva
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predlagam, da se uvede drugačen postopek predčasnega priznanja očetovstva na CSD. Trenutno poteka tako, da uradna oseba odpre Word dokument, na katerem so že izpisani podatki osebe, ki je predčasno opravila priznanje (očeta in...
Posredovan: 29.05.2014
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ, MIZS
Pozdravljeni. Moj otrok končuje obiskovanje vrtca in prehaja v šolo. Kot starš sem ga dolžna izpisati iz vrtca in to na drugem obrazcu sporočiti še centru za socialno delo. Ta dva obrazca sem izpolnila. Žal pa sem CSD to sporočila prezgodaj...
Posredovan: 04.04.2014
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni.   Predlagam poenostavitev postopka za koriščenje očetovskega dopusta. Kot prvo je že sam obrazec nerazumljiv in nelogičen. Običajno se te stvari ureja pred rojstvom otroka. Kako naj torej vnaprej obvestim delodajalca o datumu...
Posredovan: 01.12.2013
Kategorija: Sociala
Pristojni organi: MDDSZ
Pozdravljeni. Predlagam, da se omogoči, da bi študentje lahko naknadno pridobili dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča, torej po 1. oktobru, saj nam vsak € prav pride. Sam nisem pridobil tega dodatka, ker sem se prijavil...
<< prejšnja | 1 | | |