Komentarji in pobude

Brezplačna ukinitev družbe na točki VEM
Pristojni organi: MGRT, MP
Če "država" spodbuja podjetništvo tako, da omogoča enostavno in brezplačno ustanovitev družbe na točki VEM, bi bilo prav, da omogoči tudi enostavno in brezplačno "ukinitev" družbe, ki je poravnala svoje obveznosti ter uredila razmerja s...
Plačilo carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine
Pristojni organi: MF, MGRT
Spoštovani! Spregovoril bi rad o Carinski pošti in Pošti Slovenije in postopku ob plačilu carinskih dajatev za poštne pošiljke iz tujine. Hvalevredno možnost urejanja postopka s pomočjo elektronske pošte pokvari dejstvo, da je možno...
Pomoč de minimis
Kategorija: Finance
Pristojni organi: MF, MGRT, SPIRIT
Na VEM točki pogosto podjetniki in podjetja povprašujejo o tem, kako ugotovijo dejansko stanje pomoči de minimis v last organizaciji ali v povezanih podjetjih.Zbiranje teh informacij predstavlja predvsem za povezana podjetja veliko težavo, saj...
Poenostavitev pogojev določenih v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitve za opravljanje gostinske dejavnost
Pristojni organi: MGRT
V skladu s tretjim odstavkom 22. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28.3.2014) mora biti na vsakih deset zaposlenih v eni izmeni v kuhinji...
Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE)
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT
Spoštovani. V okviru pregleda veljavne zakonodaje smo zasledili tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE), ki v 5. členu določa trajanje obdobja dvojnega označevanja. V citiranem členu je tako opredeljeno, da se dano...
Pridobitev uporabnega dovoljenja za zidanico
Kategorija: Okolje in prostor
Pristojni organi: MGRT, MOP
Predlagamo enostavneje in cenejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za zidanice katerih namen je mišljen kot turistična kapaciteta. Kdor želi oddajati zidanico mora za to dobiti uporabno dovoljenje, ki ga seveda lahko pridobi, če ima ustrezno...
Napotitev delavca
Pristojni organi: MDDSZ, MGRT
Pozdravljeni. Lastnik, ki ima dve ali več podjetij, ne sme napotiti delavca iz enega v drugo podjetje, čeprav se ukvarjata s popolnoma enako dejavnostjo, v kolikor podjetje ni registrirano za izposojanje delavcev, saj ga v nasprotnem primeru...
Sprememba ali dopolnitev dejavnosti oziroma sprememba vpisov v sodni register.
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MP
Pozdravljeni. Pravna oseba, ki spremeni Temeljni akt v katerem spremeni dejavnosti mora spremembo sporočiti sodnemu registru na predpisanih obrazcih SPR - list 1-4. Pravna oseba, ki spremeni glavno dejavnost ali druge pomembne podatke -...
Inšpekcijska prijava
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MGRT, MJU, MzI
Določeni tipi vozil imajo vgrajeno komponento, ki v uporabi lahko privede do nesreče z usodnimi posledicami. Nemški proizvajalci so zaradi tega vpoklicali več sto tisoč vozil, mnoge tudi v Sloveniji. Znani francoski proizvajalec pa je te...
Vse na enem mestu - mikro podjetniki potrebujemo radikalne spremembe za dvig konkurenčnosti
Kategorija: Poslovni SOS
Pristojni organi: MF, MGRT
Spoštovani. Že dlje časa zbiram pogum za opis tega problema, za katerega menim, da je marginalen in ga je potrebno rešiti nujno in premišljeno. Slovenski podjetniki smo premalo konkurenčni, saj enostavno delujemo v okolju, ki nas duši, nas...
<< prejšnja | 1 | | |