Komentarji in pobude

Posredovan: 05.12.2017
Pristojni organi: MF
Pozdravljeni, s strani društev smo bili opozorjeni na določilo 44. člena ZPPDFT-1, po katerem bodo morala tudi vsa društva v poseben AJPES register vnesti tako podatke o zakonitem zastopniku, kot podatke o društvu (pravni...
Posredovan: 04.12.2017
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da se izvaja promocija uporabe digitalnega potrdila med državljani.
Spletna stran Sigen-ca
Pristojni organi: MJU
Predlagam posodobitev spletne strani https://www.sigen-ca.si/. Spletna stran je nepregledna, na njej težko najdemo uporabne povezave, ki jih potrebujemo za vsakodnevno delo (namestitev podpisnih komponent, nastavitev in prevzem certifikatov,...
Potrdila pri javnih razpisih in naročilih
Pristojni organi: MJU
Zakaj je potrebno na nekaterih javnih razpisih in javnih naročilih še vedno oddajati potrdila, ki so elektronsko dodstopna naročniku? Predlagam, da na to opozorite vse naročnike v javnem sektorju.
Dostop do državnih evidenc
Pristojni organi: MJU
Predlagam, da vsak državljan Slovenije (po svoji želji) avtomatsko dobi varnostno potrdilo za lažji dostop in zaščiten dostop do podatkov iz vseh svojih državnih evidenc.
Posredovan: 04.12.2017
Pristojni organi: MJU
Vpeljava tehnologije veriženja blokov za podporo postopkom v javni upravi.
Posredovan: 04.12.2017
Pristojni organi: MJU
Da bi imeli na osebnem dokumentu že kvalificirano digitalno potrdilo.
Predhodni variantni izračun pokojnine
Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ
Predlagam oddajo obrazca/zahtevka za predhodni variantni izračun pokojnine preko e-vloge.
Občinski lokacijski (zazidalni) načrt (OLN) in gradbeno dovoljenje (GD) za stanovanjsko hišo znotraj področja
Pristojni organi: MOP
13-let smo "ustvarjali" OLN za 20 stanovanjskih hiš. Pridobljena so bila vsa potrebna soglasja in izvedene prostorske konference zaradi pripomb nosilcev urejanja prostora in z vsemi sosedi - mejaši ter izvedena komasacija zemljišč z brezplačnim...
Digitalno potrdilo
Pristojni organi: MJU
Zakaj sem izpolnjevala podatke za pridobitev sigenca, če sem dodala potni list iz katerega lahko preberete te podatke?In zakaj elektronski obrazec, ki ga je potrebno natisniti in iz katerega nato uradnica/uradnik ročno prepisuje podatke.
<< prejšnja | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |