ČUTITE TEŽO BREMEN? So za vas postopki preveč zapleteni? Imate dovolj obremenjevanja? Pošljite predlog razbremenitve S skupnimi močmi do boljših predpisov Začrtajmo pot z manj ovirami Prispevajte k boljšim predpisom Z manj bremeni do prihranka v času in denarju Skupaj z vami smo že realizirali... ENOSTAVNO je zakon!
Pošlji Komentar
Pošlji Komentar
Pošlji Komentar
 • no news in this list.

 • no news in this list.

Ostale novice

Dogodki

Naložba v vašo prihodnost

Statistika

 • Objavljen
  454
 • Odstopljen organu
  43
 • Predlog sprejet
  11
 • Predlog sprejet in zaključen
  364
 • Realizirano
  35
PoslovniSOS
Nacionalna podatkovna zbirka meritev administrativnih bremen v predpisih RS

Ocenjena bremena po področjih (v mio EUR)