36 rezultatov:
1. Birokracija - STOP!  
Vlada Republike Slovenije je 3. 10. 2013 sprejela ENOTNI DOKUMENT za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih. ENOTNA ZBIRKA...  
2. Spremembe predpisov - boljši predpisi  
Boljši predpisi Za kakovostno izvajanje javnih storitev je bistvenega pomena regulacijski okvir, v katerem lahko gospodarstvo učinkovito deluje. Jasna zakonodaja pa je pogoj, da imajo podjetja...  
3. Metodologija  
Enotna metodologija za merjenje stroškov (EMMS) Namen metodologije Metodologija (Enotna metodologija za merjenje stroškov, prevzeta po mednarodni metodologiji SCM) je bila razvita z namenom...  
4. Primer poenostavitve birokratskih postopkov in zmanjšanja bremen  
Poenostavljen postopek registracije podjetja Aktivnosti so usmerjene v poenostavitev birokratskih postopkov s ciljem zagotavljanja učinkovitega gospodarskega okolja in prijazne javne uprave oziroma...  
5. Prioritetna področja  
Prioritetna področja V Enotnem dokumentu za boljše zakonodajno in poslovno okolje se večji poudarek daje področjem, ki so se tekom analiz po posameznih fazah izkazala kot bolj problematična in v...  
6. Podatkovna zbirka  
Seznanite se z opravljenimi meritvami administrativnih bremen Teža predpisov Želite vpogled v obveznosti in aktivnosti, ki vas bremenijo s strani zakonodaje? Omenjeni izpis vam...  
7. Kako do nižjih zakonodajnih bremen?  
Odprava administrativnih bremen je ključ do nižjih zakonodajnih bremen! Administrativna bremena in NAČINI odprave Odprava administrativnih ovir, znižati administrativna in zakonodajna bremena...  
8. Primer izračuna administrativnih stroškov in bremen  
Praktični primer Praktični primer izračuna ocene administrativnih stroškov in bremen v skladu z EMMS Za administrativno aktivnost (npr. priprava napovedi) podjetje porabi ½ ure. Bruto bruto plača...  
9. Zakonodaja, poročila, meritveni obrazci  
Zakonodaja, poročila, meritveni obrazci Prepogosto spreminjane predpisov pomeni nejasnost in nepreglednost v zakonodaji. Zakonodajna ureditev mora upoštevati, da zakon ni vsemogoč in edini način...  
10. Že realizirani ukrepi  
Zmanjšana zakonodajna bremena in odpravljene administrativne ovire ... več kot 300 ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, ki izhajajo iz programa "minus 25". V...  
Rezultati 1 do 10 od 36
Naložba v vašo prihodnost

Statistika

 • Objavljen
  453
 • Odstopljen organu
  42
 • Predlog sprejet
  11
 • Predlog sprejet in zaključen
  364
 • Realizirano
  35
PoslovniSOS
Nacionalna podatkovna zbirka meritev administrativnih bremen v predpisih RS

Ocenjena bremena po področjih (v mio EUR)